Algemeen Handelsblad, 29 november 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De vluchtelingen uit Cilicië

LONDEN, 28 Nov. (R.B.D.) Reuter verneemt in verband met het vertrek der Christenen uit Cilicië, dat men verwacht dat minstens 50.000 het land zullen verlaten, daar de verzekering van Angora betreffende de veiligheid der Christenen in Cilicië, door de Armeniërs en Grieken niet wordt vertrouwd. Deze laatsten polsten de Franschen over het overbrengen van de vluchtelingen naar Syrië.

Colofon