Algemeen Handelsblad, 29 januari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Armeensch Tehuis - Het vertrek der gedelegeerden

Onze medewerker G. Nypels seint uit Lausanne:

De Russische delegatie deelt mede, dat de bestuursleden der Philarmeensche Vereeniging, vergezeld van Montgomery, voorzitter der American-Armenian Society, en vertegenwoordigers der Amerikaansche Near East Relief, heden Tsjitsjerin bezochten, hem dankten voor het aanbod inzake een Armeensch Tehuis in het Koeban- en Don-gebied, dat zij in principe aannemen, en maatregelen met hem bespraken voor het vervoer der op tweehonderduizend geschatte vluchtelingen.

De geallieerden hebben heden de laatste hand aan het vredesverdrag gelegd, maar inmiddels vertrekken de delegatieleden reeds in grooten getale, terwijl de Turken heden bevestigen, dat Ismet Vrijdag via Italië en verder per boot naar Smyrna terugkeert.

Colofon