Algemeen Handelsblad, 28 maart 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De strijd tusschen Grieken en Turken

LONDEN, 27 Mei. (R.B.D.) De correspondent van de "Manchester Guardian" in Klein-Azië meldt, dat sedert kapitein Pappagrigoriou zes weken geleden het commando in het IJalovagebied heeft overgenomen, veertien Moslimdorpen door zgn. Grieksche onregelmatige troepen zijn verwoest. De correspondent stelt vast, dat de Fransche, Italiaansche en Engelsche Roode Kruis-afgevaardigden, die de overlevenden van het IJalovadistrict naar Konstantinopel willen overbrengen, op krachtigen tegenstand van de Grieksche militairen stuitten, die met Grieksche roovers en Armeniërs samenwerken. De correspondent signaleert de kwaadaardigheid en onmenschelijkheid van de Grieksche militaire autoriteiten, die de inscheping van de vluchtelingen zooveel mogelijk trachtten te beletten, bijgestaan door een priester van het patriarchaat. Van de 7000 Moslims, die zes weken geleden het IJalovagebied bewoonden, zijn er nog slechts 1500 over, van wie 1200 nog in handen der Grieksche bezettingstroepen.

Colofon