Algemeen Handelsblad, 26 augustus 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De onderzoekingen en arrestaties te Smyrna duren voort, daar 35 bommen, die volgens verklaringen van aldaar gevangen genomen personen aanwezig moeten zijn, nog niet gevonden werden. Er wordt verondersteld dat er mede-schuldigen zijn in het regeeringsgebouw, omdat daar plaats gemaakt was voor bewaring van bommen. In Armenische winkels zijn soldaten-uniformen en priester-gewaden gevonden, die bestemd waren voor de plegers van den aanslag op den Sultan. Ook uit de gevonden briefwisseling blijkt, dat de voorbereidingen nog niet gereed waren en dat de aanslag bepaald was op 10 September.

Ten gevolge van de genomen maatregelen – en de algemeen heerschende ongerustheid – lijdt de handel in Smyrna zeer.

Colofon