Algemeen Handelsblad, 24 november 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Allerlei

De Porte heeft De Duitsche, Fransche, Engelsche, Russische en Grieksche dagbladen, die berichten omtrent de gebeurtenissen in Armenië bevatten, aan de grenzen in beslag laten nemen. Vele Fransche bladen werden zelfs geheel verboden.

Colofon