Algemeen Handelsblad, 23 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een missie naar Armenië

LONDEN, 22 Aug. (N.T.A., draadloos uit Horsea). Generaal Harbord, chef van den staf der Amerikaansche expeditietroepen zal binnenkort met een Amerikaanschen kruiser uit Brest naar Konstantinopel vertrekken en vandaar met een missie naar Batoem, Tiflis en Bakoe reizen ten einde een onderzoek in te stellen naar den toestand in Armenië en den Kaukasus.

Colofon