Algemeen Handelsblad, 22 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederland en Armenië

LONDEN, 21 April, (Eigen ber.) Volgens een bericht van het Central News-agentschap uit San Remo is voorgesteld den nieuwen Armeenschen staat aan een kleine neutrale mogendheid toe te vertrouwen, welker financiën gunstig zijn, waarschijnlijk Nederland. Men hoopt evenwel, dat de Ver. Staten financieel zullen steunen. De nieuwe staat zal een uitgebreid grondgebied beslaan, zich uitstrekkend van het meer van Van tot het Russische gebied, en zal Erzeroem, doch niet Trebizonde omvatten.

Colofon