Algemeen Handelsblad, 22 januari 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De zeer talrijke moeilijkheden, waarmee de Turksche regeering te kampen heeft, zijn door een aanslag op den Armenischen patriarch Ormanian met één vermeerderd.

Zoowel in Turksche als Armenische kringen heerscht thans groote opgewondenheid naar aanleiding van dit voorval. Beide partijen beschuldigen elkaar van het opzetten tot deze misdaad. De Turken vinden in deze beschuldiging een aanleiding om weer eens te kunnen wijzen op het gewenschte van huiszoekingen, arrestaties en verbanningen in het groot. Waarschijnlijk is de dader echter opgestookt – aldus de Turksche correspondent van het "Berl. Tagebl." – door het Armenische comité, dat ontevreden was over de zwakke houding van den patriarch.

Alle patrouilles zijn weer verdubbeld. De straten van Kum-Kapoe worden door militairen bewaakt; arrestaties zijn aan de orde van den dag.

Colofon