Algemeen Handelsblad, 21 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - De Vredesvoorwaarden

KONSTANTINOPEL, 18 Dec. (Havas-Reuter.) Het officieele orgaan van de regeering te Angora, vermeldt het volgende inzake het sluiten van den vrede met Armenië: De regeering te Angora heeft geenzins de bedoeling, om Armenië strenge voorwaarden op te leggen. Zij heeft besloten, de grenzen vast te stellen in overeenstemming met den wil der bevolkingen. In afwachting daarvan worden de grenzen, vastgesteld bij het verdrag van Brestlitofsk, aangenomen. Geen enkele schadeloostelling zal van Armenië worden geëischt, dat zijn goedkeuring, gehecht aan het verdrag van Sèvres, moet terugnemen. De Armeniërs zullen aan de Mohamedanen waarborgen verleenen, evenals faciliteiten, die de Turksch-nationale ontwikkeling en ontzag voor den Mahomedaanschen godsdienst beoogen.

Colofon