Algemeen Handelsblad, 21 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Allerlei

Een te Tiflis verschijnend Armenisch blad meldt, dat sedert de tijd is aangekomen van benoeming eener commissie tot onderzoek der gepleegde gruwelen, de Turksche overheidspersonen merkbaar zachter optreden tegenover de Armeniërs. Vele gevangenen zijn op vrije voeten gesteld.

Colofon