Algemeen Handelsblad, 20 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De ontruiming van Armenië

LONDEN, 19 Aug. (N.T.A .draadloos van Horsca). De "Times" zegt, dat de vrees voor aanstaande moorden op Armeniërs in officieele kringen niet wordt gedeeld, ofschoon men zich ten volle bewust is van de gevaarlijke positie, waarin zij zouden komen door een plotseling terugtrekken der Britsche troepen. De ontruiming zal zeer geleidelijk gaan en meer dan twee maanden duren, te beginnen met Zaterdag j.l. Het zal nog eenigen tijd duren alvorens zelfs de eerste teruggetrokken troepen geheel buiten bereik van Armenië zullen zijn, daar de evacuatie uit het Westen zal beginnen. De laatste belangrijke plaats, die ontruimd zal worden, is Bakoe. Er worden pogingen gedaan om een krachtig politietoezicht in het land te verzekeren door een regeling onder de geallieerden.

Colofon