Algemeen Handelsblad, 2 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Armeensche delegatie

MARSEILLE, 1 Febr. (Havas.) Vrijdag is een Kaukasisch-Armeensche delegatie hier aangekomen aan boord van het Engelsche s.s. "Asyris". De delegatie, onder leiding van den heer Charonian, zal Zondagavond naar Parijs vertrekken, waar zij zich bij de delegaties van Turksch-Armenië en Perzisch- Armenië zal aansluiten, teneinde haar aanspraken bij de vredesconferentie kenbaar te maken.

Colofon