Algemeen Handelsblad, 19 maart 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenische gruwelen

Volgens een Milli-telegram meldt de commandant van het Turksche derde leger, dat bij den opmarsch op verschillende plaatsen lijken van Mohammedanen worden gevonden, zoo te Erzeroem 250, te Erkinis 60, enz., allen door de Armeniërs vermoord. De laatsten hebben het dorp Hassan Kale in de asch gelegd.

Colofon