Algemeen Handelsblad, 18 juni 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

Omtrent Armenië publiceeren de bladen heden eenige sprekende cijfers ontleend aan een te Konstantinopel verschenen officieel rapport. Van 25 April tot 29 Mei werden dit jaar in het district Sassoen 3000 Armeniërs, mannen, vrouwen en kinderen gedood, vijftig Armenische dorpen werden verwoest, in Moesj alleen werden 31 aan Armeniërs behoorende winkels vernield. In laatstgenoemde stad bevinden zich thans meer dan 4000 gebreklijdende Armeniërs die reeds door het zwaard der Turken zouden zijn omgebracht, wanneer de Fransche consul daartegen niet krachtig had gewaakt. In de stad Moesj en in het Sandjah van dien naam gaat de geweldpleging intusschen haar gang. De Armenische Patriarch Ormanian heeft bij de Porte een krachtig protest ingediend.

Colofon