Algemeen Handelsblad, 18 maart 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De toestand in Armenië

KONSTANTINOPEL, 17 Maart. (Part. Telegr. v.d. Frankf. Ztg.) Van de zijde van Frankrijk, Engeland en wellicht nog de eene of andere groote mogendheid zullen in de eerstvolgende dagen stappen worden ondernomen in het belang van de in nood verkeerende Armeniërs in en om Sassoen. De toestand der Armenische bevolking moet zeer bedenkelijk zijn. Zeven bataljons in de nabijheid van Sassoen saamgetrokken houden de passen bezet; het plan is met deze troepen tegen Sassoen op te rukken, zoodra door het smelten der sneeuw de wegen begaanbaar zijn.

Colofon