Algemeen Handelsblad, 17 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

KONSTANTINOPEL, 16 Aug. (N.T.A., draadloos uit Lyon). De Amerikaansche enquête-commissie heeft haar werkzaamheden in zake de Armenische quaestie beëindigd. Naar men zegt, is de commissie voornemens zich naar Smyrna en Adrianopel te begeven om haar onderzoek voort te zetten.

Colofon