Algemeen Handelsblad, 15 juli 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het beheer der Amerikanen

PARIJS. 14 Juli. (N.T.A.) (Draadloos uit Parijs.) De Amerikaansche hooge commissaris in Armenië, kolonel Haskell, van het Amerikaansche leger, is tot hooge commissaris der geallieerde mogendheden in Armenië benoemd. Men verklaart echter dat deze benoeming de vaststelling van het mandaat over Armenië niet vooruit loopt.

Colofon