Algemeen Handelsblad, 15 juni 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Onlusten in Armenië

OURMIA, 14 Juni. (Reuter.) Acht-en-twintig plaatsen, waaronder 15 door Christenen bewoond, werden in de afgeloopen week door de Koerden geplunderd.

Colofon