Algemeen Handelsblad, 15 oktober 1926
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vervolging der Armeniërs

Zondag 17 dezer des avonds acht uur spreekt te Amsterdam in de Zendingskapel, Keizersgracht 676, de heer dr. P. Berron, directeur der "Action Chrétienne en Oriënt", over: "De vervolgingen en lijdensgeschiedenis der Armeensche vluchtelingen in Syrië".

Colofon