Algemeen Handelsblad, 14 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Zelfmoord van een ex-wali

KONSTANTINOPEL, 3 Febr. (Reuter.) Resjid bey, ex-wali van Diarbekir, die beschuldigd was van medeplichtigheid aan de Armenische massamoorden en zich verborgen gehouden had, pleegde zelfmoord, toen men op het punt stond hem te arresteren.

Colofon