Algemeen Handelsblad, 14 december 1917
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Tegenspraak

Een draadloos telegram uit Parijs van 30 Nov. deelde mede, dat het intern. soc. bureau te Stockholm aan de socialisten in de centrale landen een brief had gezonden, waarin hun verzocht wordt op te komen tegen nieuwe plannen tot deportatie van Armeniërs.

Wolff seint ons van bevoegde zijde te hebben vernomen, dat de vrees van het bureau ongegrond was, daar de Turksche regeering aan geen nieuwe deportaties van Armeniërs denkt.

Colofon