Algemeen Handelsblad, 13 februari 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenische revolutionnairen

WEENEN, 12 Febr. (Reuter.) Te Weenen is een telegram ontvangen uit Konstantinopel, gedateerd 11 Februari, inhoudende, dat berichten uit Van meedeelen, dat aldaar in de Armenische kerk een groote hoeveelheid kisten is ontdekt, gevuld met geweren, patronen en dynamiet. Soldaten, die de kisten wegbrachten, werden door Armenische revolutionairen aangevallen, waarvan een hevig gevecht het gevolg was; het schijnt dat de soldaten te midden van de hierdoor ontstane verwarring het dynamiet; lieten springen, met het gevolg dat de geheele Armenische wijk in de lucht vloog en groote verwoestingen in den omtrek werden aangericht.

Het aantal dooden moet zeer belangrijk zijn.

Colofon