Algemeen Handelsblad, 12 februari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een protest der Armeniërs

Volgens de "Times" hebben de Vereenigde Armeensche delegaties een nota tot de geallieerde mogendheden gericht waarin zij protesteeren tegen het feit, dat dezen hun voorstel tot het in het leven roepen van een Armeensch Nationaal Tehuis hebben prijsgegeven, en voorstellen om, met het oog op de impasse tusschen Turkije en de Geallieerden, een intergeallieerde permanente commissie te benoemen, om de gebeurtenissen gade te slaan en verdere voorstellen te doen met betrekking tot Armenië.

Colofon