Algemeen Handelsblad, 12 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De Turksche gezant te Londen had Maandag een langdurige conferentie met lord Kimberley over de voorvallen in Armenië. Naar men verneemt, zijn alle zwarigheden tegen het deelnemen van een Britschen en een Amerikaanschen consul aan de commissie tot onderzoek der gruwelen thans uit den weg geruimd.

Colofon