Algemeen Handelsblad, 11 januari 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Zwitserland - Congres van Armeensche studenten

In Lausanne wordt thans een congres gehouden van Armeensche studenten aan Fransche universiteiten. Hoofdpunt van de agenda vormt de bespreking van den toestand, welke voor de Armeniërs ontstaan is door den Balkan-oorlog.

De bedoeling is middelen te zoeken om de aandacht van Europa te vestigen op de moeilijkheden en de vervolgingen waaronder dit volk gebukt gaat.

Colofon