Algemeen Handelsblad, 10 december 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Kroniek

Uit Konstantinopel wordt aan de "Times" bericht, dat volgens telegrammen uit Bitlis, door den Armenischen patriarch ontvangen, de toestand aldaar zeer ernstig is en reeds een groot aantal Armeniërs om het leven zijn gebracht.

Colofon