Nieuwste evolutiën van den in vrijheid gedresseerden Nederlandsche Leeuw
volgende spotprent
De Sultan tot Minister de Beaufort: – Wel aardig! – maar zijn staart is mij nog te veel in de hoogte!

[Noot: tijdens de eerste Haagse Vredesconferentie werd door de Nederlandse overheid pogingen ondernomen te beletten dat de Armeniër Minas Tcheraz en Jong-Turkse Ahmed Riza aandacht vroegen voor misstanden in het Ottomaanse Rijk. Dit heeft tot grote ophef geleid in de Nederlandse pers. Abraham Kuyper, destijds Kamerlid, heeft er zorg voor gedragen dat Minas Tcheraz toch de gelegenheid kreeg zijn verhaal te doen.]

Tekening: Johan Braakensiek
De Amsterdammer, 2 juli 1899
Bron: archief de Groene Amsterdammer