Nederlandse kranten  1919–1923

1919
De uitmoording der Armeniërs – Het Volk, 3 januari 1919
In het Kaukakus-gebied – Algemeen Handelsblad, 3 januari 1919
Anderhalf millioen moorden – Het Centrum, 4 januari 1919
Telegrammen – Het Centrum, 4 januari 1919
Een Armenische delegatie – Algemeen Handelsblad, 21 januari 1919
De Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 23 januari 1919
De Turksche regeering – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 januari 1919
Armenië - Het edele kaatsspel – Algemeen Handelsblad, 29 januari 1919
Armenië en de vredesconferentie – Algemeen Handelsblad, 31 januari 1919
Een Armeensche delegatie – Algemeen Handelsblad, 2 februari 1919
Armenisch protest – Algemeen Handelsblad, 5 februari 1919
Het edele kaatsspel – Algemeen Handelsblad, 8 februari 1919
Turkije - De toestand – Algemeen Handelsblad, 8 februari 1919
De Armeensche gruwelen – Algemeen Handelsblad, 10 februari 1919
Zelfmoord van een ex-wali – Algemeen Handelsblad, 14 februari 1919
Generaal Franchet d'Esperey in Konstantinopel – Algemeen Handelsblad, 14 februari 1919
Een beul der Armeniërs pleegt zelfmoord – De Tijd, 15 februari 1919
Armenië ter vredesconferentie – Algemeen Handelsblad, 20 februari 1919
De toestand in Aziatisch-Turkije – Algemeen Handelsblad, 21 februari 1919
De Armeensche gruwelen – De Tijd, 22 februari 1919
Een Armenisch Congres te Parijs – Algemeen Handelsblad, 22 februari 1919
Generaal Liman v. Sanders en de slachtingen in Armenië – Algemeen Handelsblad, 28 februari 1919
Repatrieering van Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 6 maart 1919
De verdeeling der mandaten – Algemeen Handelsblad, 6 maart 1919
De Armenische gruwelen – Leeuwarder Courant, 14 april 1919
Onlusten in Egypte – Algemeen Handelsblad, 14 april 1919
In Turkije – Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 april 1919
De Armenische delegatie – Algemeen Handelsblad, 19 april 1919
Buitenlandsch nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 april 1919
De Turksche ex-grootvizier in ons land – Nieuwsblad van het Noorden, 22 april 1919
Talaat pasja – Algemeen Handelsblad, 23 april 1919
Turkije - Gevaar voor een uitbarsting? – Algemeen Handelsblad, 25 april 1919
Buitenlandsch nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1919
Ellende in Armenië – Algemeen Handelsblad, 7 mei 1919
Armenische conferentie – Algemeen Handelsblad, 8 mei 1919
Armeensche krijgsgevangenen – Algemeen Handelsblad, 13 mei 1919
De slachtingen in Armenië – Algemeen Handelsblad, 27 mei 1919
Verbannen Turken – Algemeen Handelsblad, 1 juni 1919
Een Amerikaansch mandaat – Algemeen Handelsblad, 11 juni 1919
De Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 20 juni 1919
Armenië – Algemeen Handelsblad, 26 juni 1919
Voor Armenië – Het Centrum, 8 juli 1919
Berichten – Het Centrum, 15 juli 1919
Het beheer der Amerikanen – Algemeen Handelsblad, 15 juli 1919
De Turksche Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 16 juli 1919
De voeding van Armenië – Algemeen Handelsblad, 20 juli 1919
Het stervende Armenië – Algemeen Handelsblad, 31 juli 1919
Armenië wederom bedreigd – Algemeen Handelsblad, 1 augustus 1919
Nieuwe Uitgaven – De Maasbode, 2 augustus 1919
Vreeselijken moord – Het Centrum, 6 augustus 1919
Een verzoek om hulp voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1919
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 13 augustus 1919
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1919
De Armenische quaestie – Algemeen Handelsblad, 17 augustus 1919
De ontruiming van Armenië – Algemeen Handelsblad, 20 augustus 1919
Een missie naar Armenië – Algemeen Handelsblad, 23 augustus 1919
De Nood der Armenische Christenen – De Tijd, 25 augustus 1919
Wilson tegen Turkije – Het Centrum, 28 augustus 1919
Armenië – Algemeen Handelsblad, 29 augustus 1919
Een verzaak om hulp voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1919
Buitenland – Nieuwsblad van het Noorden, 6 september 1919
Armenië - Buitenlandsche hulp onmisbaar – Algemeen Handelsblad, 11 september 1919
De deportaties in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1919
Armenië - De republiek bedreigd – Algemeen Handelsblad, 20 september 1919
Dreigende ondergang – Algemeen Handelsblad, 23 september 1919
Een hulpkreet – Algemeen Handelsblad, 25 september 1919
Turken en Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 27 september 1919
Vereenigde Staten - De Armenische quaestie – Algemeen Handelsblad, 4 oktober 1919
De vervolging van Christenen – Het Centrum, 4 oktober 1919
Het aftreden van het kabinet – Algemeen Handelsblad, 7 oktober 1919
Verklaringen van Moestafa Kemal – Algemeen Handelsblad, 1 november 1919
Het uitgemoorde volk – Het Centrum, 5 november 1919
Nog steeds vervolgingen der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 november 1919
België mandataris in Armenië? – Algemeen Handelsblad, 25 november 1919
Een Armeensch protest – Algemeen Handelsblad, 4 december 1919
Talaat Pasja – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 december 1919
Hulp verzocht – Algemeen Handelsblad, 13 december 1919

1920
Armenië - Erkend – Algemeen Handelsblad, 25 januari 1920
Nederland mandataris over Armenië? – Algemeen Handelsblad, 26 januari 1920
Het uitmoorden van Armenië – Het Volk, 18 februari 1920
Een mededeeling en een waarschuwing – Algemeen Handelsblad, 18 februari 1920
Armenië ter vredesconferentie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1920
Moorden in Armenië – Heldersche Courant, 21 februari 1920
Armenië bedreigd – Algemeen Handelsblad, 28 februari 1920
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 1 maart 1920
De ellende in Armenië – Algemeen Handelsblad, 2 maart 1920
Armenië - Nieuwe moorden – Heldersche Courant, 3 maart 1920
De moorden in Armenië – Algemeen Handelsblad, 3 maart 1920
Cilicië – Algemeen Handelsblad, 4 maart 1920
De moorden in Cilicië – Algemeen Handelsblad, 6 maart 1920
De Turksche kwestie – Leeuwarder Courant, 9 maart 1920
De toestand in Armenië – Algemeen Handelsblad, 9 maart 1920
Turkije – Algemeen Handelsblad, 10 maart 1920
"Slechts" 7000 Armeniërs vermoord – Algemeen Handelsblad, 11 maart 1920
Rev. Buxton over Armenië – Algemeen Handelsblad, 12 maart 1920
Buitenlandsch Overzicht – Leeuwarder Courant, 12 maart 1920
Curzon over Turkije – Algemeen Handelsblad, 13 maart 1920
Curzon over Turkije – Algemeen Handelsblad, 13 maart 1920
Armenië en Kaukasië – Algemeen Handelsblad, 28 maart 1920
Nieuwe gruwelen in Armenië – De Tijd, 31 maart 1920
Een Nederlandsch slachtoffer van de Armeensche gruwelen – Leeuwarder Courant, 6 april 1920
Het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 7 april 1920
Nederland en het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 9 april 1920
Een Armeensch mandaat? – Het Volk, 15 april 1920
Geen Armeensch avontuur! – Het Volk, 21 april 1920
Het Turksche vredesverdrag – Algemeen Handelsblad, 21 april 1920
Nederland en Armenië – Algemeen Handelsblad, 22 april 1920
Het Armenische avontuur – Het Volk, 23 april 1920
De Armeensche kwestie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1920
Buitenland – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1920
Het mandaat over Armenië – Het Volk, 25 april 1920
Armenië - Erkenning door de Ver. Staten – Algemeen Handelsblad, 25 april 1920
Armenië klaagt – Algemeen Handelsblad, 28 april 1920
Pater Maternus Murée – Limburger Koerier, 28 april 1920
Het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 30 april 1920
Armenië - Het mandaat – Algemeen Handelsblad, 2 mei 1920
Pater Maternus Muré – Limburger Koerier, 4 mei 1920
Een nieuw gevaar voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 5 mei 1920
Het mandaat over Armenië – Het Volk, 6 mei 1920
Het mandaat voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 8 mei 1920
Armenië en de Sovjet-regeering – Algemeen Handelsblad, 13 mei 1920
De olievlek op de anti-revolutionaire partij – Het Volk, 15 mei 1920
Gelukwensch aan Armenië – Algemeen Handelsblad, 15 mei 1920
Armenië - Een nieuwe aanval – Algemeen Handelsblad, 21 mei 1920
De actie der bolsjewieken – Algemeen Handelsblad, 23 mei 1920
De Armeensch-Turksche kwestie – Algemeen Handelsblad, 25 mei 1920
Het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 27 mei 1920
Het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 28 mei 1920
Aurora – Het Vaderland, 29 mei 1920
Film afgekeurd – Algemeen Handelsblad, 30 mei 1920
Aurora – Het Vaderland, 16 juni 1920
Armenië - Nieuwe bedreiging – Algemeen Handelsblad, 23 juni 1920
De politiek van Frankrijk in het Oosten – Algemeen Handelsblad, 26 juni 1920
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 28 juni 1920
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 1 juli 1920
Een internationale conferentie ten gunste van Armenië – Algemeen Handelsblad, 7 juli 1920
Verzoek om steun van Armenië – Algemeen Handelsblad, 8 juli 1920
Het vredesverdrag met Turkije – Algemeen Handelsblad, 9 juli 1920
Het Vredesverdrag met Turkije – Het Volk, 19 juli 1920
De strijd tegen de bolsjewieken – Algemeen Handelsblad, 24 juli 1920
Gevechten In de betwiste gebieden – Algemeen Handelsblad, 5 augustus 1920
Moorden op Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 6 augustus 1920
Moestafa Kemal en Tsjitsjerin – Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1920
Moorden op Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1920
Moestafa pasja over het vredesverdrag – Algemeen Handelsblad, 7 september 1920
Internationale Liga voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 17 september 1920
Een inval der Turken – Algemeen Handelsblad, 5 oktober 1920
De bedreiging van Armenië – Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1920
De Sovjets en Armenië – Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1920
De toestand in Mesopotamië – Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1920
De houding van de sovjet-regeering – Algemeen Handelsblad, 25 oktober 1920
Tegen de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 4 november 1920
Armenië - De erkenning – Algemeen Handelsblad, 8 november 1920
Het verdrag van Sèvres – Algemeen Handelsblad, 8 november 1920
Armenië moet gered – Het Centrum, 23 november 1920
Armenië moet gered worden – Het Vaderland, 23 november 1920
Voor Armenië – Het Volk, 24 november 1920
De Armeensche quaestie – Het Vaderland, 25 november 1920
De Armeensche quaestie – Algemeen Handelsblad, 25 november 1920
Nieuwe uitgaven – Het Vaderland, 1 december 1920
De bedreiging van Armenië – Het Volk, 2 december 1920
De hulp aan Armenië – Het Vaderland, 2 december 1920
Wilson over Armenië – Het Centrum, 3 december 1920
Volkenbond – Algemeen Handelsblad, 4 december 1920
Armenië – Algemeen Handelsblad, 5 december 1920
Een verwarde toestand – Algemeen Handelsblad, 6 december 1920
De Armeensche Sovjetrepubliek – Algemeen Handelsblad, 7 december 1920
Armenië - De toestand – Algemeen Handelsblad, 8 december 1920
Armenië, de bolsjewieken en de Khemalisten – Algemeen Handelsblad, 10 december 1920
De Turk vertrekt uit Genève – Het Centrum, 10 december 1920
Armenië - De nieuwe Sovjet-republiek – Algemeen Handelsblad, 12 december 1920
De vrede met de Khemalisten – Algemeen Handelsblad, 14 december 1920
De Hadjin moord – Algemeen Handelsblad, 14 december 1920
Armenië - De Vredesvoorwaarden – Algemeen Handelsblad, 21 december 1920
Tweede Kamer - Begrooting van Buitenlandsche Zaken – Algemeen Handelsblad, 22 december 1920
De buitenlandsche schuld geannuleerd – Algemeen Handelsblad, 24 december 1920
De besprekingen der Kemalisten – Algemeen Handelsblad, 29 december 1920

1921
Demobilisatie – Algemeen Handelsblad, 8 januari 1921
Dreigende hongersnood – Algemeen Handelsblad, 14 januari 1921
De missie van Izzet Pasja – Algemeen Handelsblad, 20 januari 1921
Een ultimatum aan de Turken – Algemeen Handelsblad, 20 januari 1921
Armenië en de Sovjet – Algemeen Handelsblad, 27 januari 1921
De wenschen der Turken – De Tijd, 4 februari 1921
De conferentie te Londen – Algemeen Handelsblad, 21 februari 1921
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 22 februari 1921
De Armeniërs te Londen – Het Vaderland, 23 februari 1921
De conferentie te Londen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 februari 1921
Het verdrag van Sèvres – Het Vaderland, 1 maart 1921
De Oostersche quaestie – Algemeen Handelsblad, 14 maart 1921
Talaät pasja vermoord – Algemeen Handelsblad, 16 maart 1921
De moordenaar van Talaat pasja – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 maart 1921
De moord op Talaät Pasja – Algemeen Handelsblad, 17 maart 1921
De bloedwraak – Algemeen Handelsblad, 18 maart 1921
De strijd tusschen Grieken en Turken – Algemeen Handelsblad, 28 maart 1921
Pater Maternus Muré O.F.M. – De Tijd, 12 mei 1921
Eene bede van Pater Maternus Muré O.F.M. – Limburger Koerier, 24 mei 1921
Gruwelen in Klein-Azië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 mei 1921
De aanslag op Talaät Pasja – Algemeen Handelsblad, 3 juni 1921
De aanslag op Talaät Pasja – Algemeen Handelsblad, 3 juni 1921
De moord van een millioen – Het Centrum, 6 juni 1921
De vrijspraak van Teilirian – Algemeen Handelsblad, 29 juni 1921
Pater Maternus Muré O.F.M. – Limburger Koerier, 2 augustus 1921
Pater Maternus Muré O.F.M. – De Tijd, 8 augustus 1921
Pater Maternus Muré – Limburger Koerier, 12 augustus 1921
Het aanmelden bij de politie door vreemdelingen – Algemeen Handelsblad, 3 september 1921
Oorlogsweezen – Algemeen Handelsblad, 10 september 1921
Armenië – Algemeen Handelsblad, 16 september 1921
Dreigende hongersnood – Algemeen Handelsblad, 16 september 1921
Volkenbond - Uit de vergadering – Algemeen Handelsblad, 22 september 1921
Volkenbond - De vergadering – Algemeen Handelsblad, 24 september 1921
De uitwisseling der gevangenen - Enver Pasja ... – Algemeen Handelsblad, 7 november 1921
De Fransch-Britsche moeilijkheden over Turkije – Algemeen Handelsblad, 8 november 1921
Het accoord met Angora – Algemeen Handelsblad, 16 november 1921
De vrijgelaten Turken – Algemeen Handelsblad, 18 november 1921
Turksche wreedheden – Algemeen Handelsblad, 24 november 1921
De vluchtelingen uit Cilicië – Algemeen Handelsblad, 29 november 1921
De Fransch-Turksche overeenkomst – Algemeen Handelsblad, 1 december 1921
De vluchtelingen uit Cilicië – Algemeen Handelsblad, 3 december 1921
De conferentie der ministers – Algemeen Handelsblad, 7 december 1921
De Armeniërs in Cilicië – Algemeen Handelsblad, 8 december 1921
Gruwelen in Armenië – Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 december 1921

1922
Het lot der Armeniërs – Leeuwarder Courant, 24 januari 1922
De toestand in Armenië – De Nieuwe Koerier, 18 maart 1922
Een pers-incident – De Journalist, 6 april 1922
Een politieke moord? – Algemeen Handelsblad, 18 april 1922
De politieke moord te Berlijn – Algemeen Handelsblad, 19 april 1922
Duitschland – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 april 1922
De politieke moord te Berlijn – Algemeen Handelsblad, 20 april 1922
De politieke moord – Algemeen Handelsblad, 23 april 1922
Wreed optreden der Turken tegen Christenen, Armeniërs ... – Algemeen Handelsblad, 5 mei 1922
Turksche terroristen naar Frankrijk en Zwitserland – Algemeen Handelsblad, 10 mei 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 17 mei 1922
De Turken in Klein-Azië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 mei 1922
De Turksche wreedheden in Klein-Azië – De Tijd, 24 mei 1922
De gruwelen in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 24 mei 1922
Turksche tegenspraak der gepleegde gruwelen – Algemeen Handelsblad, 24 mei 1922
Het lot van Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 29 mei 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 3 juni 1922
De wreedheden der Turken – Algemeen Handelsblad, 6 juni 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 9 juni 1922
Turkije – Algemeen Handelsblad, 16 juni 1922
De moord op Djemal Pasja – Het Vaderland, 18 augustus 1922
Enver pasja – Het Centrum, 21 augustus 1922
De Grieksche Nederlaag in Klein-Azië – Het Volk, 12 september 1922
Djemal Pasja – Het Vaderland, 29 september 1922
De brand van Smyrna – Het Vaderland, 9 november 1922
Het Lot van de Christenen in Turkije – Het Volk, 11 november 1922
Pauselijke bemoeiingen in zake prins Andreas – De Telegraaf, 6 december 1922
De bescherming der Armeniërs – De Telegraaf, 6 december 1922
Terwijl men een volk uitmoordt – Het Centrum, 13 december 1922
Geen nationaal tehuis voor de Armeniërs – De Tijd, 15 december 1922
De Konferentie te Lausanne – Het Volk, 16 december 1922
Bestaat er nog hoop voor de Armeniërs? – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 december 1922
De conferentie te Lausanne – Voorwaarts, 27 december 1922
De Konferentie te Lausanne – Het Volk, 27 december 1922

1923
Een Armeensch tehuis op ... Amerikaanschen bodem! – Algemeen Handelsblad, 5 januari 1923
De Conferentie van Lausanne – Algemeen Handelsblad, 7 januari 1923
De Conferentie van Lausanne – Algemeen Handelsblad, 10 januari 1923
Een rechterlijke uitspraak over het niet-bestaan eener ... – Algemeen Handelsblad, 19 januari 1923
Armenië in den steek gelaten – Het Centrum, 19 januari 1923
Het uitwisselen der gevangenen – Algemeen Handelsblad, 22 januari 1923
Aanbod van een Armeensch nationaal tehuis in de ... – Algemeen Handelsblad, 28 januari 1923
Het Armeensch Tehuis - Het vertrek der gedelegeerden – Algemeen Handelsblad, 29 januari 1923
Aanteekeningen – Het Vaderland, 30 januari 1923
Een protest der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 12 februari 1923
Het debat over het Adres van Antwoord – Algemeen Handelsblad, 15 februari 1923
Internationale Unie van Volkenbondverenigingen – Algemeen Handelsblad, 15 februari 1923
Levensmiddelen voor Armeensche kinderen verbrand – Algemeen Handelsblad, 1 april 1923
Een klacht uit Angora – Algemeen Handelsblad, 4 mei 1923
De Armenische quaestie – Algemeen Handelsblad, 5 juni 1923
De conferentie te Lausanne – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 juni 1923
Een Turksche strafmaatregel – Algemeen Handelsblad, 12 juli 1923
De teekening van het Vredesverdrag – Algemeen Handelsblad, 18 juli 1923
Na den vrede te Lausanne – Het Vaderland, 19 juli 1923
De vluchtelingen te Konstantinopel – Algemeen Handelsblad, 30 juli 1923
Armenië en de Sovjet – Het Vaderland, 2 augustus 1923
De internationale puzzle – De Amsterdammer, 4 augustus 1923
Turkije en de vrede van Lausanne – Het Vaderland, 16 augustus 1923
De vroegere Sultan krijgt geen amnestie – Het Vaderland, 25 augustus 1923
Steun aan de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 27 september 1923
Het conflict tusschen Italië en Griekenland – Algemeen Handelsblad, 30 september 1923
Het werk van dr. Nansen – Algemeen Handelsblad, 19 oktober 1923
Leden der Amerikaansche Relief-commissie door ... – Algemeen Handelsblad, 24 november 1923
Turkije - De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 december 1923

Colofon