Home

De vervolging van Armeniërs in de nadagen van het Ottomaanse Rijk was algemeen bekend in de westerse wereld. In de Nederlandse pers werd vanaf 1878 met zekere regelmaat aandacht besteed aan de vervolgingen die de Armeense bevolking ten deel vielen. De kranten berichtten zowel over de moorden en pogroms die plaatsvonden tijdens het bewind van Sultan Abdul Hamid II, die regeerde van 1876 tot 1908, als over de pogroms en de uiteindelijke genocide tijdens de Eerste Wereldoorlog door de latere Jong-Turkse regimes. De Nederlandse berichtgeving besteedt ook de nodige aandacht aan de niet gehouden beloften van een aantal Europese staten om de Osmaanse Armeniërs te beschermen tegen roofbenden en wanbestuur van lokale overheden. Na de Eerste Wereldoorlog wordt belicht dat de Armeniërs, ondanks nieuw gedane beloften, wederom in de steek worden gelaten.

Met de overgang naar de republiek Turkije in 1923 verdween wat destijds bekend stond als de “Armeensche kwestie” vrij snel uit de publieke aandacht. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw ontstond er onder invloed van de tweede generatie overlevenden langzamerhand weer belangstelling voor wat de Armeense genocide is gaan heten. In een artikel uit 1965 valt te lezen: “De ouderen onder onze lezers zullen zich nog herinneren welk een schrik en afschuw de Turkse verdelging der Armeniërs allerwege heeft verwekt.” In de eenentwintigste eeuw staat de Armeense genocide door de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie weer volop in de belangstelling. De laatste jaren wordt er, mede door de starre ontkenningspolitiek van de Turkse overheid, met de regelmaat van de klok over gepubliceerd.

Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat naast de Armeniërs ook andere christelijke minderheden, zoals de Grieken, Assyriërs en Arameeërs (destijds bekend als Syriërs) slachtoffer waren van vervolgingen door de Ottomaanse overheid en de genocidale politiek van de Jong-Turkse regimes tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Zoals de Holocaust onlosmakelijk verbonden is met de Tweede Wereldoorlog, is de Jong-Turkse genocide op Ottomaanse christenen onlosmakelijk verbonden met de Eerste Wereldoorlog en de totstandkoming van de republiek Turkije in 1923.

Colofon